Tarief

Tarief Marije Lenos Orthopedagoog


Uurtarief

€60,- per uur*


Betaling

Facturering op basis van het aantal gewerkte uren per maand. De factuur ontvangt u op de 1e of 2e dag van de opvolgende maand. Het verschuldigde bedrag dient binnen 14 dagen na factuurdatum te zijn overgemaakt.


Algemene Voorwaarden

In de overeenkomst tussen de orthopedagoog en de cliënt zijn de erkende Algemene Voorwaarden van de Nederlandse Vereniging van Pedagogen en Onderwijskundigen (NVO) van toepassing.


* per 01-01-2022 is de tariefwijziging doorgevoerd. Het tarief is verhoogd naar €60,- per uur,

ter correctie van oplopende inflatie en reflectie van toegenomen ervaring. Voor vragen of opmerkingen kunt u contact opnemen op info@marijelenos.nl 

Tarief Intelligentieonderzoek


WNV-NL

Uurtarief €60,- per uur 

Onderzoek omvat  intakegesprek, testafname, scoring, verslaglegging en uitslaggesprek. Gemiddeld 5 a 6 uur. 


Pakketprijs


WISC-III-NL


Prijs €500,-


Inclusief: intakegesprek, testafname, scoring, verslaglegging en uitslaggesprek.De testen worden individueel afgenomen, bij voorkeur op de school van het kind.