Tarief


Marije Lenos Orthopedagoog

                                                                                                                       

                                                                                                                                                                     

Tarief Marije Lenos Orthopedagoog


Uurtarief

€55,- per uur


Betaling

Facturering op basis van het aantal gewerkte uren per maand. De factuur ontvangt u op de 1e of 2e dag van de opvolgende maand. Het verschuldigde bedrag dient binnen 14 dagen na factuurdatum te zijn overgemaakt.


Algemene Voorwaarden

In de overeenkomst tussen de orthopedagoog en de cliënt zijn de erkende Algemene Voorwaarden van de Nederlandse Vereniging van Pedagogen en Onderwijskundigen (NVO) van toepassing.

Tarief Intelligentieonderzoek


WNV-NL

Uurtarief €55,- per uur 

Onderzoek omvat  intakegesprek, testafname, scoring, verslaglegging en uitslaggesprek. Gemiddeld 5 a 6 uur. 


Pakketprijs


WISC-III-NL


Prijs €500,-


Inclusief: intakegesprek, testafname, scoring, verslaglegging en uitslaggesprek.De testen worden individueel afgenomen, bij voorkeur op de school van het kind.