Home

Advies en begeleiding

                                                                                                                       

                                                                                                                                                                     

Intelligentieonderzoek

Expert non-verbaal intelligentieonderzoek

NT2 leerlingen Ouders

De orthopedagoog werkt samen met ouders en school in de zorg voor het kind. U kunt ook zelf direct  contact opnemen voor begeleiding, advies  of de afname  van een intelligentie-onderzoek bij uw kind.  


Scholen                       

Als orthopedagoog bied ik ondersteuning binnen het Passend Onderwijs. Begeleiding van leerlingen, ondersteuning of advies voor leerkrachten, individuele begeleiding, uitstroom- advies en intelligentieonderzoek. 


Intelligentieonderzoek

Een intelligentieonderzoek kan ondersteunend zijn als advies voor de juiste begeleiding of uitstroomadvies van een leerling.


Intelligentieonderzoek met de WISC voor kinderen tussen de 6 en 16 jaar.


Non-verbale intellligentietest WNV-NL voor NT2 kinderen, ofwel kinderen met anderstalige achtergrond (nieuwkomers) of taalachterstand. 


Ervaring en expertise in afname WNV-NL en de NT2 doelgroep.


Onderzoek voor schoolniveau met behulp van de NiO.