School

Scholen                  


De orthopedagoog biedt ondersteuning binnen het Passend Onderwijs. Wanneer leerkrachten zorgvragen hebben, een leerling onvoldoende kan functioneren binnen de klas, kan het welbevinden van alle betrokken in het geding raken. Het kind komt niet tot ontwikkeling, de leerkracht ervaart handelingsverlegenheid en de balans raakt verstoord (belastbaarheid vs belasting).


Ik kan als  orthopedagoog de school ondersteunen door: 


  • observatie en advies
  • begeleiding van leerlingen (schaduwbegeleiding)
  • ondersteuning of advies voor leerkrachten
  • doelgerichte individuele begeleiding 
  • intelligentieonderzoek 
    • advies naar aanleiding van de resultaten
    • uitstroom of begeleiding

 
Hoe krijg ik meer inzicht in de cognitieve vaardigheden van een leerling? Hoe kan ik deze leerling zo goed mogelijk helpen, wat kunnen wij doen? Wat is de onderliggende intelligentie bij

mijn NT2 leerling, onafhankelijk van taal?