School

  • ondersteuning binnen het Passend Onderwijs
  • begeleiding van leerlingen
    • individueel of in de klas
  • ondersteuning of advies voor leerkrachten
  • intelligentieonderzoek
  • uitstroomadvies

NT2 leerlingen / nieuwkomers


  • observatie
  • afname non-verbaal intelligentieonderzoek
  • advisering
unsplash