Intelligentieonderzoek


Intelligentieonderzoek


Soms is er een behoefte vanuit school of de ouders voor een niveaubepaling van een kind. Wat zijn de cognitieve vaardigheden ofwel intelligentie van de leerling? Dit kan gebruikt worden ter advisering van het schooltraject: 

doubleren, uitstroomadvies vervolgonderwijs of

uitstroom naar een andere school.


Ook kan een intelligentieonderzoek en het verkregen (sterkte en zwakte) profiel handvaten bieden voor gerichte ondersteuning en het opstellen van een handelingsplan. 


Er worden 2 verschillende intelligentietesten aangeboden:

  • De WISC-IIINL
  • De non-verbale intelligentietest WNV-NLKijk bij Tarief voor de kosten van een intelligentieonderzoek.

 WISC-IIINL

 

De Wechsler Intelligence Scale for Children, derde editie (WISC-IIINL) is de meest gebruikte intelligentietest voor kinderen (6-16 jaar) in Nederland (en wereldwijd).   Met behulp van de resultaten van de test kan een profiel worden geschetst van de sterke en zwakke kanten van het kind. In het verslag en het uitleggesprek wordt dit met school en ouders besproken en toegelicht.  Afnameduur: ongeveer 1,5 -  2 uur.WNV - NL

De Wechsler Non Verbal Scale of Ability (WNV-NL) meet de algemene intelligentie van kinderen en jeugdigen (4-21 jaar) aan de hand van een aantal  non-verbale subtests. De test is geschikt voor personen van een andere lingu├»stische of culturele achtergrond, doordat de subtests geen of zo weinig mogelijk verbale vaardigheden vereisen.   Deze test wordt vooral gebruikt bij  allochtone meertalige kinderen (NT2) die het Nederlands nog onvoldoende beheersen. Afnameduur:  ongeveer 45 min tot 1 uur.