Intelligentieonderzoek


Op school kan een intelligentieonderzoek worden gebruikt om meer inzicht te verkrijgen in het intelligentieniveau of cognitieve vaardigheden van een kind. Dit kan bijvoorbeeld dienen ter ondersteuning van een handelingsplan, gerichte begeleiding, vragen rondom doubleren, advisering voor uitstroom naar een andere school of voortgezet onderwijs.


Voor een uitgebreid intelligentieonderzoek wordt gebruik gemaakt van de WISC-V-NL. Voor een meer specifiek onderzoek naar onderwijsniveau kan worden gekozen voor de NIO. In de NT2/nieuwkomers doelgroep wordt er gebruik gemaakt van een non-verbale intelligentietest, zoals de WNV-NL of de SON-R 6-40. 


Kijk bij Tarief voor de kosten van een intelligentieonderzoek.

WISC-V-NL

De Wechsler Intelligence Scale for Children, vijfde editie (WISC-V-NL) is de meest recente versie van de meest gebruikte intelligentietest voor kinderen tussen de 6-16 jaar in Nederland (en wereldwijd).  Met behulp van de resultaten van de test kan een intelligentieprofiel worden geschetst van het kind. 


NIO

De Nederlandse Intelligentietest voor Onderwijsniveau (NIO, 2018) is een test die gebruikt kan worden voor advisering van leerlingen in groep 8 van het basisonderwijs of klas 1, 2, 3 in het voortgezet onderwijs in het kader van bepaling van het onderwijsniveau.

SON-R 6 - 40

De Snijders-Oomen Niet-Verbale intelligentietest (SON-R 6-40) is geschikt voor de leeftijd van 6 tot 40 jaar, en meet een breed spectrum van intelligentiefuncties, zonder daarbij afhankelijk te zijn van het gebruik van taal.WNV - NL

De Wechsler Non Verbal Scale of Ability (WNV-NL) meet de algemene intelligentie van kinderen en jeugdigen (4-21 jaar) aan de hand van een aantal non-verbale subtests.

unsplash