Tarief

 

Marije Lenos Orthopedagoog

Advies en begeleiding

Tarief Marije Lenos Orthopedagoog

 

Uurtarief

€55,- per uur

 

Betaling

Facturering op basis van het aantal gewerkte uren per maand.

De factuur ontvangt u op de 1e of 2e dag van de opvolgende maand. Het verschuldigde bedrag dient binnen 14 dagen na factuurdatum te zijn overgemaakt.

 

Algemene Voorwaarden

In de overeenkomst tussen de orthopedagoog en de cliënt zijn de erkende Algemene Voorwaarden van de Nederlandse Vereniging van Pedagogen en Onderwijskundigen (NVO) van toepassing.

Tarief Intelligentieonderzoek

 

Pakketprijzen

 

WISC-IIINL

Prijs €400,-

Inclusief: intakegesprek, testafname, scoring, verslaglegging en uitslaggesprek.

 

WNV-NL

Prijs €250,-

Inclusief: intakegesprek, testafname, scoring, verslaglegging en uitslaggesprek.

 

De testen worden individueel afgenomen, bij voorkeur op de school van het kind.