Home


Intelligentieonderzoek


Als geregistreerd orthopedagoog  ben ik bevoegd voor het uitvoeren van   intelligentieonderzoek, bijvoorbeeld ter advisering in het schooltraject of inhoudelijke begeleiding. Afgenomen wordt  de WISC-IIINL of   de non-verbale intelligentietest WNV-NL voor anderstalige (buitenlandse) kinderen. Lees hier meer over  het  intelligentieonderzoek.


Marije Lenos Orthopedagoog

                                                                                                                       Advies en begeleiding

                                                                                                                             


Flexibel en voordelig een orthopedagoog voor zorg op maat!


Scholen                                


Kan uw school wel een steuntje in de  rug gebruiken? Ondanks de goede interne zorg  kan een school, leerkracht of kind soms wel wat extra hulp, advies of begeleiding gebruiken. Met het Passend Onderwijs zullen er steeds meer kinderen met een extra zorgbehoefte in de klas aanwezig zijn.  Kijk hier hoe u mijn expertise als orthopedagoog kan gebruiken.


Ouders


In de zorg voor uw kind kunt u op school te maken krijgen met een orthopedagoog. Maar u kunt mij ook zelf inhuren voor begeleiding, advies  of de afname  van een intelligentieonderzoek bij uw kind.  Ik ga met u en de school het gesprek aan om te onderzoeken hoe we uw kind het beste kunnen helpen en stimuleren in zijn of haar ontwikkeling.