Home

 

Intelligentieonderzoek

 

Als geregistreerd orthopedagoog ben ik bevoegd voor het uitvoeren van intelligentieonderzoek, bijvoorbeeld ter advisering in het schooltraject of inhoudelijke begeleiding. Afgenomen wordt de WISC-IIINL of de non-verbale intelligentietest WNV-NL voor anderstalige (buitenlandse) kinderen. Lees hier meer over het intelligentieonderzoek.

 

Marije Lenos Orthopedagoog

Advies en begeleiding

 

Flexibel en voordelig een orthopedagoog voor zorg op maat!

Kan uw school wel een steuntje in de rug gebruiken? Ondanks de goede interne zorg kan een school, leerkracht of kind soms wel wat extra hulp, advies of begeleiding gebruiken. Met het Passend Onderwijs zullen er steeds meer kinderen met een extra zorgbehoefte in de klas aanwezig zijn. Kijk hier hoe u mijn expertise als orthopedagoog kan gebruiken.

 

Ouders

 

In de zorg voor uw kind kunt u op school te maken krijgen met een orthopedagoog. Maar u kunt mij ook zelf inhuren voor begeleiding, advies of de afname van een intelligentieonderzoek bij uw kind. Ik ga met u en de school het gesprek aan om te onderzoeken hoe we uw kind het beste kunnen helpen en stimuleren in zijn of haar ontwikkeling.