Home


Marije Lenos Orthopedagoog

                                                                                                                       

                                                                                                                                                                     


Marije Lenos Orthopedagoog

                                                                                                                       

                                                                                                                                                                     

Advies en begeleiding

Intelligentieonderzoek

Expert non-verbaal intelligentieonderzoek

NT2 leerlingen 


Scholen                       

De orthopedagoog biedt ondersteuning binnen het Passend Onderwijs. Begeleiding van leerlingen, ondersteuning of advies voor leerkrachten, doelgerichte 

individuele begeleiding,

uitstroomadvies en 

intelligentieonderzoek. 


Ouders

De orthopedagoog werkt samen met ouders en school in de zorg voor het kind. U kunt ook zelf direct  contact opnemen voor begeleiding, advies  of de afname  van een intelligentie-onderzoek bij uw kind.  


Intelligentieonderzoek

Een intelligentieonderzoek kan ondersteunend zijn als advies voor de juiste begeleiding of uitstroomadvies van een leerling.


Intelligentieonderzoek met de WISC voor kinderen tussen de 6 en 16 jaar.


Non-verbale intellligentietest WNV-NL voor NT2 kinderen, ofwel kinderen met anderstalige achtergrond (nieuwkomers) of taalachterstand. 


Ervaring en expertise in afname WNV-NL en de NT2 doelgroep.