Scholen

 

Marije Lenos Orthopedagoog

Advies en begeleiding

Een orthopedagoog op school biedt:

 

 • individuele begeleiding kind
 • observatie en advies
 • advies en begeleiding leerkracht
 • advies en ondersteuning ouders
 • ondersteuning en professionalisering team
 • intelligentieonderzoek

 

 

Een zelfstandige orthopedagoog is flexibel inzetbaar voor korte of langere trajecten binnen uw school:

zorg op maat met een voordelig tarief!

 

 

Voordelen

 

 • Voordelig tarief
 • Flexibel inzetbaar
 • Projectmatig werken
 • Enthousiast en gemotiveerd
 • Creatief en oplossingsgericht

Zorgvraag vanuit scholen

 

Binnen mijn werk als orthopedagoog zie ik de sterk groeiende behoefte van leerkrachten aan hulp op maat en passende begeleiding voor 'zorgkinderen' in de klas of moeilijke klassen. Met de invoering van Passend Onderwijs zullen er steeds meer kinderen met speciale behoeftes in het regulier basisonderwijs komen en blijven. Hiermee zal de hulpvraag van leerkrachten de komende jaren alleen maar toenemen.

 

De orthopedagoog op basisscholen

 

Als zelfstandige orthopedagoog spring ik in op deze groeiende hulpvraag vanuit basisscholen. Ik kan leerkrachten assisteren door observatie en advies of begeleiding te geven. Zorgkinderen kunnen een bepaalde periode intensieve begeleiding krijgen in de klas of extra (didactische/ pedagogische) ondersteuning buiten de klas. Ook kan ik een intelligentieonderzoek uitvoeren ter advisering van het schooltraject of invulling van verdere ondersteuning.

 

Hoe kan de school mijn inhuren? Neem Contact met mij op.

Ik ben tevens inzetbaar vanuit de ZZP poule van begeleiders van Samenwerkingsverband Zuid-Kennemerland (SWV-ZK).