Wat is een orthopedagoog?

 

Marije Lenos Orthopedagoog

Advies en begeleiding

Wat is een orthopedagoog?

 

De betekenis van het woord 'pedagogiek' is volgens de Van Dale: 'de wetenschap van het opvoeden en onderwijzen'.

 

De orthopedagogiek (waarbij het Griekse woord 'orthos' zoiets betekent als 'recht maken wat krom loopt') richt zich dus op alles wat hierbij fout kan gaan. Met als doel kinderen (en hun gezin) te helpen wanneer er problemen zijn in de opvoeding of ontwikkeling zoals leerproblemen, gedragsproblemen of ontwikkelingsstoornissen. Dit brede werkveld omvat het werken met kinderen, ouders en scholen. De orthopedagoog kan ondersteuning bieden in de diagnostiek (wat is er aan de hand) en daarnaast advies en begeleiding bieden (hoe kunnen we dit kind stimuleren in zijn ontwikkeling en samen met de omgeving weer goed laten functioneren).

 

In de hulpverlening kijkt een orthopedagoog altijd naar het kind BINNEN zijn omgeving. Een probleem kan nooit los worden gezien van de context. Daarom worden ouders, leerkrachten en de school altijd betrokken bij de behandeling.

Een orthopedagoog...

 

  • Richt zich op de ontwikkeling van kinderen

en mogelijke afwijkingen hiervan

  • Is een expert in opvoedkunde, onderwijskunde

en ontwikkelingspsychologie

  • Helpt het kind binnen zijn/haar omgeving

(samen met school, leerkrachten en ouders)

 

Een orthopedagoog op school:

 

  • Stelt door middel van onderzoek het probleem vast en in samenwerking met ouders en school wordt een handelingsplan opgesteld, welke gedurende de uitvoering regelmatig wordt geĆ«valueerd.
  • Kan intelligentienoderzoek uitvoeren om advies te geven over het (vervolg van) het schooltraject of verdere begeleiding van een kind.