Links

 

Marije Lenos Orthopedagoog

Advies en begeleiding

Handige of nuttige websites

 

www.passendonderwijs.nl

Informatiepunt Passend Onderwijs, website van de overheid met alle informatie rondom het passend onderwijs.

 

www.steunpuntpassendonderwijs.nl

Steunpunt Passend Onderwijs: informatie over PO voor ouders

van kinderen met extra ondersteuningsbehoefte.

 

www.wsns-zk.nl

Website van het Samenwerkingsverband Zuid-Kennemerland.

 

www.cjghaarlem.nl

Centrum Jeugd en Gezin (CJG) Haarlem: voor informatie, hulp, advies en ondersteuning bij opvoeding, het opgroeien of de gezondheid van uw kind.

 

www.balansdigitaal.nl

Landelijke vereniging voor ouders van kinderen met een leer- en/of gedragsstoornis, zoals ADHD, dyslexie en autismespectrum stoornissen.

 

pedagogischehulp.startpagina.nl

Startpagina met diverse links naar pedagogische hulpverleners en informatiebronnen.

 

 

 

 

www.kvk.nl

Nederlandse Kamer van Koophandel (KvK), in het handelsregister kunt u een uitreksel (gegevens) opvragen van alle ondernemers ingeschreven bij de KvK.

 

www.nvo.nl

Nederlandse Vereniging van Pedagogen en Onderwijskundigen