Intelligentieonderzoek

 

Marije Lenos Orthopedagoog

Advies en begeleiding

Intelligentieonderzoek

 

Intelligentie kan worden omschreven als de mogelijkheden van een persoon om de wereld om zich heen te begrijpen en er mee om te kunnen gaan. Het heeft te maken met wat iemand allemaal weet en kan, hoe makkelijk je nieuwe dingen kunt leren en problemen kan analyseren en oplossen. Maar het betreft ook doelgericht handelen, logisch nadenken en redeneren. Intelligentie is een belangrijke voorspeller voor schoolse resultaten.

 

Soms is er een behoefte vanuit school of de ouders voor een niveaubepaling van een kind ter advisering van het schooltraject. Bijvoorbeeld bij een vraag of doubleren gerechtvaardigd is, welk vervolgonderwijs geadviseerd kan worden of bij een transfer naar een andere school. Ook kan een intelligentieonderzoek en het verkregen (sterkte en zwakte) profiel handvaten bieden voor gerichte ondersteuning en het opstellen van een handelingsplan.

 

Er worden 2 verschillende intelligentietesten aangeboden:

  • De WISC-IIINL
  • De non-verbale intelligentietest WNV-NL

 

Kijk bij Tarief voor de kosten van een intelligentieonderzoek.

WISC-IIINL

De Wechsler Intelligence Scale for Children, derde editie (WISC-IIINL) is de meest gebruikte intelligentietest voor kinderen (6-16 jaar) in Nederland (en wereldwijd). Met behulp van de resultaten van de test kan een profiel worden geschetst van de sterke en zwakke kanten van het kind. In het verslag en het uitleggesprek wordt dit met school en ouders besproken en toegelicht. Afnameduur: ongeveer 1,5 - 2 uur.

 

WNV - NL

De Wechsler Non Verbal Scale of Ability (WNV-NL) meet de algemene intelligentie van kinderen en jeugdigen (4-21 jaar) aan de hand van een aantal non-verbale subtests. De test is geschikt voor personen van een andere linguïstische of culturele achtergrond, doordat de subtests geen of zo weinig mogelijk verbale vaardigheden vereisen. Deze test wordt vooral gebruikt bij allochtone meertalige kinderen die het Nederlands nog onvoldoende beheersen (< 5 jr in Nederland). Afnameduur: ongeveer 45 min tot 1 uur.